ISO-sertifisering

ISO-sertifisering.no kan hjelpe din bedrift med oppbyggingen av styringssystemer.

 

Rådgivning
Revisjon
Kurs
RådgivningVi tilbyr rådgivning innen systemutvikling, dokumentsystemer og generell kvalitetssikring av bedrifter.

Hva er ISO-sertifisering?

ISO-standarder er utgitt av International Standard Organization. Standardene er utviklet for å veilede virksomheter i kvalitetsstyring. ISO-sertifikat utstedes av godkjente sertifiseringsorgan, som f.eks TI, Dovre, Nemko eller DNV.

 

Bruk av slike dokumenterte kvalitetssystemer kan også være nyttige selv om man velger å ikke bli sertifisert.

Hvorfor ISO-sertifisering?

Å bli sertifisert innebærer en garanti for at sertifikatet er internasjonalt anerkjent.

 

Periodisk revisjon sikrer at hele styringssystemet blir fulgt opp og vedlikeholdt.

 

Tredjeparts objektive vurdering sikrer at man ikke ser seg blind på inngrodde rutiner, men kritisk vurderer dem med sikte på forbedring.

 

Våre tjenester

Kontakt oss